Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanlary

опубликованно 03.07.2020 // 677 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
M.N.Serdarow hakynda

Muhammetgeldi Nurgeldiýewiç Serdarowy Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.A.Amanow hakynda

Batyr Amangeldiýewiç Amanowy Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
G.N.Agamyradow hakynda

Gulmyrat Nurmyradowiç Agamyradowy Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
O.A.Gurbanow hakynda

Orazgeldi Amandurdyýewiç Gurbanowy Türkmenistanyň bilim ministri wezipesine belläp, ony Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.G.Abdyýewa hakynda

Bahargül Gurbanmyradowna Abdyýewany, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Garlyýew N.A. hakynda

Garlyýew Nurmämmet Allaberdiýewiçi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
A.G.Aşyrow hakynda

Arslan Gurbanmämmedowiç Aşyrowy Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
E.O.Annamuhammedow hakynda

Ezizgeldi Orazmuhammedowiç Annamuhammedowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Arçaýew M.G. hakynda

Arçaýew Myrat Gurbandurdyýewiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Ş.Abdrahmanow hakynda

Şahym Abdrahmanowy, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
M.T.Rozyýew hakynda

Merdan Tejimowiç Rozyýewi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine belläp, ony «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygynyň buraw işleri boýunça orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
M.Geldinyýazow hakynda

Mämmetmyrat Geldinyýazowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň bilim ministri wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
G.A.Muhammedow hakynda

Gurbangeldi Allaýarowiç Muhammedowy Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.Zahyrow hakynda

Baba Zahyrowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
J.Ş.Gurbangeldiýew hakynda

Jumamyrat Şamyradowiç Gurbangeldiýewi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
H.A.Geldiýew hakynda

Hajymuhammet Aşyrowiç Geldiýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Ş.Abdrahmanow hakynda

Şahym Abdrahmanowy Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter