Tbilisiniň telewizion diňi Türkmenistanyň Döwlet tugunyň reňkiniň öwüşginini saçdy | TDH
Jemgyýet

Tbilisiniň telewizion diňi Türkmenistanyň Döwlet tugunyň reňkiniň öwüşginini saçdy

 

26-njy sentýabr agşam Tbilisiniň telewizion diňi Türkmenistanyň Döwlet tugunyň reňkiniň öwüşgini saçdy.

Bu dostlukly çäräni Türkmenistanyň Ilçihanasyň ýardam bermeginde Tbilisiniň meriýasy gurady we ol Gruziýanyň halkynyň türkmen halkyna hem-de onuň taryhynyň şanly senesine – ýurdumyzda şu gün bellenilýän Garaşsyzlyk baýramyna hormatynyň nyşany boldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter