Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa | TDH
Prezidentiň poçtasy

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

опубликованно 04.10.2016 // 1047 - просмотров
 

Owganystan Yslam Respublikasynyň halkynyň adyndan Siziň Alyhezretiňizi we Türkmenistanyň doganlyk halkyny Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Beýik Biribardan dünýäniň ähli musulmanlarynyň doga-dileglerini kabul etmegini, olara parahatçylyk, agzybirlik, gülläp ösüş we bagtyýarlyk peşgeş bermegini dileg edýärin.

Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we üstünlikler, Türkmenistanyň halkyna bolsa bagt we rowaçlyk arzuw edýärin.

Mohammad Aşraf Gani,
Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter