Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç hatyny iberdi

опубликованно 20.12.2016 // 1059 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň ýaragly hüjüm edilmegi netijesinde pajygaly ýagdaýda gurban bolmagy zerarly, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine ýürekden gynanjyny beýan edýän gynanç hatyny iberdi.

Hatda, hususan-da: “Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip aýdylýar.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan merhumyň maşgalasyna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter