Birža täzelikleri 25-nji Dekabr | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri 25-nji Dekabr

опубликованно 25.12.2016 // 885 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 63-si hasaba alyndy.

Beýik Britaniýadan, Owganystandan, Belizden, Gruziýadan, Gazagystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen, gidrousul arkaly arassalanan dizel ýangyjyny, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen benzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna azyklyk däne, nah ýüplük, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek we beýleki matalar, flanel mata, portlandsement, buýan köküniň şiresi, tikinçilikde uanylýan pamyk, pagta süýümi, gaýtadan işlenen süýüm satyldy. Olary satyn alan ýurtlar: Russiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Şweýsariýa, Türkiýe, Singapur, Owganystan, Beliz, Serbiýa, Ermenistan, Gruziýa, Gazanystan, Gyrgyzystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 31 million 625 müň dollaryndan gowrak boldy.

Russiýa Federasiýasynyň, Beýik Britaniýanyň, BAE-niň we Niderlandlaryň işewür toparlarynyň wekilleri manat serişdelerine umumy bahasy 4 million 223 müň manat bolan ýüňi, nah ýüplügini satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 2 million 492 müň manatdan gowrak bolan ýük awtoulaglaryny, tehniki kükürt, azyklyk däne satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter