Türkmenistanyň Prezidentine Wengriýa Respublikasynyň Prezidentinden | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidentine Wengriýa Respublikasynyň Prezidentinden

опубликованно 23.01.2017 // 994 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Size we Siziň ýakynlaryňyza Täze ýylda şatlykly baýramçylyklary we bagtyýar, parahat durmuş arzuw edýäris.

Wengriýa Respublikasynyň Prezidenti
Ýanoş Ader we onuň maşgalasy

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter