Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden

опубликованно 24.01.2017 // 1044 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Täjigistan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek hem-de pugtalandyrmak maksady bilen, men jenap Farruh Homiddin Şarifzodany Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim.

Ony hoşniýetli kabul etmegiňizi hem-de onuň meniň adymdan we Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň adyndan Size aýtjak sözleriniň ählisine ynanmagyňyzy haýyş edýärin.

Emomali Rahmon,
Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter