Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentini gutlady

опубликованно 27.01.2017 // 1007 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Aleksandr Wan der Bellene Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny ýollady.

Döwlet Baştutanymyz gutlagynda ýurtlarymyzyň arasyndaky özara hormat goýmak, düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklarymyzyň biziň halklarymyzyň hatyrasyna mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirýändigini belledi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň Prezidenti Awstriýa Respublikasynyň Federal Prezidentine berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Awstriýa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa öňe gitmegi we gülläp ösmegi arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter