Resmi habarlar 3-nji Fewral | TDH
Resminamalar

Resmi habarlar 3-nji Fewral

опубликованно 03.02.2017 // 1130 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Meýlis Mergenowiç Mergenow Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwran Jumaýewiç Şamedow “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Wepa Ýaraşýewiç Kurbanow Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter