Türkmenistanyň Prezidentine Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalagynyň Şa zenanynyň gutlag haty | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidentine Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalagynyň Şa zenanynyň gutlag haty

опубликованно 03.02.2017 // 945 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Siziň baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin. Sizi we Türkmenistanyň halkyna Täze ýylda şatlyk, parahatçylyk we gülläp ösüş arzuw edýärin.

Elizaweta II,
Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalagynyň Şa zenany

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter