Türkmenistanyň Prezidentine Bruneý Soltanyndan | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidentine Bruneý Soltanyndan

опубликованно 28.02.2017 // 918 - просмотров
 

Onuň Alyhezreti!
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine täzeden saýlanmagyňyz mynasybetli Size mähirli gutlaglarymy uly şatlyk duýgusy bilen ýollaýaryn.

Size geljekde hem üstünlikleri arzuw etmek bilen, pursatdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň we ýakyn hyzmatdaşlygyň has-da ösmegi üçin ähli tagallalaryň ediljekdigine ynandyrmak isleýärin.

Iň gowy arzuwlar bilen,

Hajy Hassanal Bolkiah,
Bruneý Soltany

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter