Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi | TDH
Sport

Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi

опубликованно 13.03.2017 // 1273 - просмотров
 

Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi.

Belarus Respublikasynda Mogilýew şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny tamamlaýarlar. Bu ýerde 26-njy fewralda sport tanslary boýunça geçirilen ýaryşlarda ildeşlerimiz Aleksandr Sisekin bilen Waleriýa Nepomnýaşaýa kümüş medala mynasyp boldular.

Belarussiýanyň tans boýunça belli tälimçileriniň biri, halkara derejeli sport ussady I.Kuleşowyň ýolbaşçylygyda biziň toparymyz ýygnanyklary geçdiler. Ol “Türgenler ähli aýdylanlara anyk düşünip, tutanýerli türgenleşikleri geçip ýokary netijeleri gazandylar” diýip aýtdy.

Okuw türgenleşiklerine ýrdumyzyň zehinli tansçylary gatnaşdylar. Sport tanslary boýunça Türkmenistanyň federasiýasynyň başlygy F.Aýwazowa we tälimçi A.Begliýewa ýygnanyşyklarda türgenlerimize ýolbaçylyk eýärler. Tansçylar tans etmegiň sambo, ça-ça-ça ýaly inçe tilsimlerini ele aldylar. Ýakyn wagtad ýurdumyzyň ýygyndy topary Gazagystanyň Alma-Aty şäherinde okuw turgenleşiklerini geçmegi meýilleşdirýärler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter