Türkmenistan Kataryň ulag-logistika kompaniýalaryny bilelikde işlemäge çagyrdy | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistan Kataryň ulag-logistika kompaniýalaryny bilelikde işlemäge çagyrdy

опубликованно 15.03.2017 // 1045 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-katar gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy, hususan-da, deňiz we howa gatnaşyklaryny ösdürmegi görkezdi.

Dohada geçen ýokary derejeli türkmen-katar gepleşiklerinde Merkezi Aziýa we Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň arasynda ykdysady gatnaşyklary has hem ösdürmäge ýardam berjek halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri döretmek boýunça başlangyçlaryň ähmiýeti bellendi.

Häzirki wagtda Hazar deňzinde iri taslamanyň amala aşyrylmagy – Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň gurluşygy tamamlanyp barýar. Şunuň bilen baglylykda türkmen tarapy bu ulgamda ägirt uly iş tejribesine eýe bolan Kataryň iri ulag-logistika kompaniýalaryny bilelikde işlemäge çagyrýar.

Türkmenistan Türkmenbaşy halkara deňiz portuny iri ulag-logistika ulgamyna öwürmegi maksat edinýär. Hut şu sebäpli hem ýurdumyz bu ulgamda Kataryň kompaniýalarynyň baý tejribesini öwrenmäge gyzyklanma bildirýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter