Ýylyň birinji çärýeginde senagat önümçiliginiň döwlete degişli bolmadyk ulgamynda depginli ösüş hasaba alyndy | TDH
Ykdysadyýet

Ýylyň birinji çärýeginde senagat önümçiliginiň döwlete degişli bolmadyk ulgamynda depginli ösüş hasaba alyndy

опубликованно 05.04.2017 // 962 - просмотров
 

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kärhanalary tarapyndan 2017 –nji ýylyň birinji çärýeginde senagat önümleri 2016-njy ýylyň şol döwründäkiden 32,6 göterim köp, oba hojalyk we azyk önümleri 47 göterim artyk öndürildi.

Şu ýylyň birinji çärýeginiň görkezijileri ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlete degişli bolmadyk ulgamynda senagat önümçiliginiň, şol sanda azyk önümleriniň öndürilişiniň işjeň ösýändigini tassyklaýar. Hususan-da, 2017-njy ýylda bu ulgamda şöhlat önümleriniň öndürilişi 25,4 göterim, süýji-köke önümleriniň öndürilişi 22,9 göterim, gaplanan miwe-gök önüm öndürilişi 22,6 göterim, süýt önümleriniň öndürilişi 13,8 göterim ýokarlandy.

TSTB boýunça 2017-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda söwda dolanyşygynyň möçberiniň ösüşi 13,9 göterime deň boldy. Hyzmat ediş ulgamynda ösüş 18,9 göterim boldy.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça umumy haryt dolanyşygynyň möçberi binýatlyk görkezijä görä bolan gatnaşyk babatda 25 göterim köpeldi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter