WADA bilen toplumlaýyn hyzmatdaşlyk türkmen sportunyň arassalygyny saklamaga ýardam eder | TDH
Sport

WADA bilen toplumlaýyn hyzmatdaşlyk türkmen sportunyň arassalygyny saklamaga ýardam eder

опубликованно 07.04.2017 // 900 - просмотров
 

Türkmen sportunyň arassalygyny saklamak hem-de sportda dopingiň ulanylmagyna garşy göreşi utgaşdyrmak üçin Türkmenstanda Bütindünýä doping agentligi bilen yzygiderli hyzmatdaşlygy ýola goýmak işlerine girişildi. Bu barada şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Awazada halkara sport kongresinde beýan etdi.

2017-nji ýylda Türkmenistanda Milli dopinge garşy agentlik döredildi. Türkmen hünärmenlerine häzirki zaman tehnologiýalarynda doping barlaglaryny geçirmegi öwretmek maksady bilen, Aşgabatda Dopinge garşy Merkezi Aziýa sebit guramasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň mejlisi hem-de dopinge garşy gözegçiligiň milli hünärmenlerini taýýarlamak boýunça okuw maslahatlary geçirildi. Okuw maslahatlaryň netijeleri boýunça hünärmenlerimize doping-serkerdeleriniň şahadatnamalary gowşuryldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter