“Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir | TDH
Ykdysadyýet

“Serdar” kärhanasynda açylan täze bölüm her ýyl işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir

опубликованно 12.04.2017 // 1016 - просмотров
 

Kaka etrabyndaky “Serdar” nah ý1üplük kärhanasynda açylan täze bölümi her ýylda işilen nah ýüplügiň 1300 tonnasyny öndürmäge niýetlenendir.

Täze önümçilik Şweýsariýanyň “SSM” we Germaniýanyň “Saurer” kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilendir. Işilen ýüplügiň şunuň ýaly möçberde öndürilmegi pudagyň kärhanalaryna häzirkizaman jorap we tüýjümpek önümleriň önümleri öndürmegi ýola goýmaga, şeýle hem erkek adamlar üçin köýnekleri öndürmekde ulanylýan ýokary hilli matalary taýýarlamaga mümkinçilik berýär.

Pudagyň kärhanalarynyň gaýtadan enjamlaşdyrylmagy önümleriň görnüşlerini giňeltmäge, ýordumyda öndürilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmaga, içeri we daşary bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter