Hormatly Prezidentimiz halk çeper döredijiligi boýunça bilermen toparyny döretmek hakynda Karara gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz halk çeper döredijiligi boýunça bilermen toparyny döretmek hakynda Karara gol çekdi

опубликованно 16.04.2017 // 1055 - просмотров
 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi işini has-da kämilleşdirmek, şeýle hem “Türkmenistanyň halk çeper döredijiligi hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Medeniýet ministrliginiň ýanynda halk çeper döredijiligi boýunça bilermen topary döredildi hem-de onuň düzümi we Düzgünnamasy; şeýle hem Çeper döredijiligiň halk ussasy hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter