Amyderýanyň üstünden gurlan ponton köprüsi Halaç we Hojambaz etraplaryny birleşdirdi | TDH
Jemgyýet

Amyderýanyň üstünden gurlan ponton köprüsi Halaç we Hojambaz etraplaryny birleşdirdi

опубликованно 24.05.2017 // 2575 - просмотров
 

Şu gün Lebap welaýatynda, Jeýhun derýasynyň kenarynda ýerleşen Halaç etrabynyň “Pelwert” daýhan birleşiginde we Hojambaz etrabynyň “Mekan” daýhan birleşiginde baýramçylyga mahsus ýagdaý emele geldi. Bu ýerde täze ulag geçelgesi guruldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, bu waka mynasybetli dabaralara hökümet agzalary, we Mejlisiň deputatlary gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyzyň adyndan Lebap welaýatynyň häkimi ýerli ýaşaýjylary täze köprüniň ulanmagy berilmeg bilen gutlady.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter