Geçen hepdede TDHÇB-nyň söwdalarynda ABŞ-nyň 32 million 186 müň dollaryndan gowrak möçberde geleşikler baglaşyldy | TDH
Ykdysadyýet

Geçen hepdede TDHÇB-nyň söwdalarynda ABŞ-nyň 32 million 186 müň dollaryndan gowrak möçberde geleşikler baglaşyldy

опубликованно 17.06.2017 // 953 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 57-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Şeýle hem Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini, Russiýadan we Latwiýadan gelen işewür toparlaryň wekilleri tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna matalar we nah ýüplükler, dürli görnüşli trikotaž we tüýjümek önümler, azyklyk bugdaý, saryja goýunlaryň ýüňi, polipropilen haltalar ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa Federasiýasy, BAE, Türkiýe, Owganystan, Gyrgyzystan we beýlekiler. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 32 million 186 müň dollaryndan gowrak boldy.

Manat serişdelerine Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 2 million 36 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 1 million 327 müň manatlykdan gowrak awtoulag we azyklyk bugdaý satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter