2017-nji ýylyň 26-njy iýunda Oraza baýramy mynasybetli iş güni däl diýip yglan edildi | TDH
Jemgyýet

2017-nji ýylyň 26-njy iýunda Oraza baýramy mynasybetli iş güni däl diýip yglan edildi

опубликованно 23.06.2017 // 1218 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2017-nji ýylda Oraza baýramy 26-njy iýunda belleniler. Şol gün iş güni däl diýlip yglan edildi.

Şu Permanyň ýerine ýetirilmegine eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmäge borçly edildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter