Türkmen samboçylarynyň nobatdaky üstünligi | TDH
Sport

Türkmen samboçylarynyň nobatdaky üstünligi

опубликованно 30.06.2017 // 1697 - просмотров
 

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilen sport we söweş sambosy boýunça Aziýa çempionatynda türkmen türgenleri altyn medallaryň ikisine, kümüş medallaryň üçüsine hem-de bürünç medallaryň altysyna mynasyp boldular.

Hormat münberiniň ýokarky basgançagyna Muminjan Arzikulow (agram derejesi 62 kilograma çenli) hem-de Läle Nuryýewa (72 kilograma çenli) çykdylar. Amina Niýazowa (44 kilograma çenli), Tawus Geldimyradowa (56 kilograma çenli) hem-de Babajan Iwadullaýew (100 kilograma çenli) ikinji orna mynasyp boldular.

Bürünç medallary Allanur Çaryýew (52 kilograma çenli), Parahat Bäşimow (82 kilograma çenli), Narmyrat Taňňyrberdiýew (90 kilograma çenli), Rejepnur Agaýew (57 kilograma çenli), Döwletmyrat Çeppäýew (74 kilograma çenli) hem-de Mähri Akmyradowa (60 kilograma çenli) gazandylar.

Ýeri gelende ýatlatsak, sambo Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýär. Şonuň üçin türkmen türgenleriniň gazanan üstünlikleri olaryň şu ýyl geçiriljek esasy ýaryşlara taýýardygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter