Rumyniýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gytlady | TDH
Syýasat habarlary

Rumyniýanyň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gytlady

опубликованно 21.07.2017 // 956 - просмотров
 

Rumyniýanyň Prezidenti Klaus Werner Ýohannis hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa we Türkmenistanyň halkyna biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Geçen ýyllaryň dowamynda rumyn-türkmen gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlygyň derejesine çykdy.

Bilelikdäki başlangyçlary, aýratyn hem energetika ulgamynda we biziň söwda alyşmalarymyzy işjeňleşdirmek maksadynda Gara we Hazar deňizleriniň portlarynyň arasynda göni ulag gatnawlaryny ýola goýmak ulgamynda taslamalary durmuşa geçirmegiň hasabyna ikitarpalaýyn gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga ygrarlydygyma ynandyrýaryn diýip, Rumyniýanyň Prezidentiniň hatynda aýdylýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter