Türkmenistanyň DHÇMB-niň söwdalarynyň şertnamasy ABŞ-nyň 11 million dollaryna golaý möçberden ybarat boldy | TDH
Ykdysadyýet

Türkmenistanyň DHÇMB-niň söwdalarynyň şertnamasy ABŞ-nyň 11 million dollaryna golaý möçberden ybarat boldy

опубликованно 12.08.2017 // 1049 - просмотров
 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dürli kysymly awtobenzini we dizel ýangyjyny, Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparynyň wekilleri bolsa tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna pagta ýagy, nah mata we ýüplük, jinsi mata, buýan köki ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Türkiýe, Pakistan we Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 11 million dollaryna golaý boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan we Şweýsariýadan gelen işewür toparyň wekilleri jemi bahasy 3 million 300 müň manatlykdan gowrak bolan pagta ýagyny we saryja goýunlaryň ýüňüni satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 63 müň manatlyk azyklyk bugdaý satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter