Türkmenistanyň Mejlisi Özbegistan Respublikasy bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklady | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Mejlisi Özbegistan Respublikasy bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklady

опубликованно 08.09.2017 // 1183 - просмотров
 

“Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 13-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda 2017-nji ýylyň 6-njy martynda Aşgabat şäherinde gol çekilen Şertnama tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter