Milli Parlament Gazagystan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklady | TDH
Syýasat habarlary

Milli Parlament Gazagystan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynda Şertnamany tassyklady

опубликованно 08.09.2017 // 1052 - просмотров
 

“Türkmenistanyň halkara şertnamalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 13-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynda 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde Astana şäherinde gol çekilen Şertnama tassyklanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter