BAE-de Türkmenistanyň täze ilçisi bellenildi | TDH
Syýasat habarlary

BAE-de Türkmenistanyň täze ilçisi bellenildi

опубликованно 15.09.2017 // 994 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Bu wezipä bellenilmezinden ozal S.Garajaýew Türkmenistanyň eýran Yslam Respublikasyndaky (Maşat şäheri) Baş konsuly wezipesinde işledi. Döwlet Baştutanymyzyň Permany bilen oňa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi diýen diplomatik dereje berildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter