Jemagat hojalygy ýyladyş möwsümine taýýarlanýar | TDH
Jemgyýet

Jemagat hojalygy ýyladyş möwsümine taýýarlanýar

опубликованно 29.09.2017 // 1048 - просмотров
 

Türkmenistanyň Jemagat hojalygy edaralary 2017-2018-nji ýyllaryň ýyladyş möwsümine taýýarlyk görmegiň çäklerinde meýilnamalaýyn çäreleri geçirýär.

Gyş möwsüminde ýyladyş ulgamlarynyň bökdençsiz işledilmegi üçin ýyladyş toplumlary düýpli abatlanyldy. Ýöriteleşdirilen tehnika taýýarlanyldy, degişli gulluklar zerur enjamlar we ulaglar bilen üpjün edildi.

Jemagat gulluklarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, ýylylyk üpjünçilik ulgamlary yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter