Döwlet Baştutanymyz syýasat boýunça wise-premýeri wezipä belledi | TDH
Syýasat habarlary

Döwlet Baştutanymyz syýasat boýunça wise-premýeri wezipä belledi

опубликованно 05.10.2017 // 1032 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň dokuz aýynyň jemlerine bagyşlanan giňişleýin hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarowy ykdysadyýet, banklar we halkara maliýe düzümleri bilen işlemek meseleleri boýunça wise-premýeriň borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşatdy.

Ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän täze wise-premýer wezipesine häzirki wagta çenli Maliýe ministrligine, ondan ozal bolsa Merkezi banka ýolbaşçylyk eden G.Myradow bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter