Türkmenistanyň nebit we gaz toplumy täze açylan ýataklary özleşdirmek meýilleşdirilýär | TDH
Ykdysadyýet

Türkmenistanyň nebit we gaz toplumy täze açylan ýataklary özleşdirmek meýilleşdirilýär

опубликованно 05.10.2017 // 2748 - просмотров
 

Nebit we gaz pudagyndan Türkmenistanda täze we geljegi uly ýataklaryň orny kesgitlenilýär. Bu meselä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen 9 aýynyň jemlerinde seredildi.

Wise-premýer M.Babaýew gazylyp çykarylýan nebitiň möçberini artdyrmak maksady bilen, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan 2018-2024-nji ýyllar aralygynda goşmaça nebit çykarmak barada habar berdi.

Şu döwürde Demirgazyk Goturdepe, Altyguýy, Uzynada ýaly täze açylan ýataklary özleşdirmek bilen nebitiň möçberini artdyrmak boýunça geologiýa-tehniki çäreleriň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter