Er-Riýatda türkmen-saud hökümetara toparynyň mejlisi bolar | TDH
Syýasat habarlary

Er-Riýatda türkmen-saud hökümetara toparynyň mejlisi bolar

опубликованно 13.10.2017 // 1110 - просмотров
 

2017-nji ýylyň 8-9-njy noýabrynda Er-Riýatda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-saud toparynyň bäşinji mejlisi geçiriler. Bu barada hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebit-gaz toplumy boýunça orunbasary M.Babaýew habar berdi.

Duşuşygyň çäklerinde geçen ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň Saud Arabystany Patyşalygyna bolan resmi saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmek boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary we mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Mejlisde bellenilişi ýaly, dostlukly türkmen-saud döwletara gatnaşyklary hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen häsiýetlendirilýär.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter