Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe Konwensiýa goşulmak hakynda kararlary kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe Konwensiýa goşulmak hakynda kararlary kabul etdi

опубликованно 04.11.2017 // 1097 - просмотров
 

Türkmenistanyň Mejlisi “Halkara raýat awiasiýasy hakyndaky Konwensiýanyň 50 “a” we 56-njy maddalarynyň üýtgetmelerine degişli Teswirnamalaryna goşulmak hakynda”, “Halkara howa gatnawlarynyň käbir düzgünlerini bir nusga getirmeklige niýetlenilen Konwensiýa goşulmak hakynda”, “Ýaragly çaknyşyklar mahalynda medeni gymmatlyklary goramak hakynda Konwensiýa hem-de oňa degişli 1954-nji we 1999-njy ýyllaryň Teswirnamalaryna goşulmak hakynda” Kararlary kabul etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter