Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.03.2017 | Türkmenistanyň Mejlisi kanunçylyk namalarynyň birnäçesiniň taslamalaryna garady we kabul etdi

Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahaty geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna, ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşine hem-de döwletiň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanan kanunlar we kadalaşdyryjy-hukuk namalary kabul edildi.


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Premýerinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan


19.03.2017 | Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady geljegine oňyn baha berdi

Şu ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň käbir ministrliklerinde we edaralarynda, banklarynda, Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyklary geçirdiler. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter