Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 25 ýyllyk şanly senesi mynasybetli köpsanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Hususan-da, gutlaglarda milli Liderimiziň öňdengörüjilikli döwlet syýasaty netijesinde Garaşsyz Bitarap Watanymyzyň dünýäniň kuwwatly, hemmetaraplaýyn ösýän döwletleriň birine öwrülendigi we syýasy, ykdysady, medeni ulgamlarda ägirt uly üstünliklere eýe bolandygy nygtalýar.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Katar Döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agzasyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Katar Döwletiniň şeýhler maşgalasynyň agzasy, “Faýsal” kompaniýasynyň baştutany şeýh Faýsal bin Naser Al-Tanini kabul etdi.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýanyň “Sifal” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Fransiýanyň belli “Sifal” kompaniýasynyň baştutany jenap Žil Remini kabul etdi.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň “John Deere” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat,26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň “John Deere” kompaniýasynyň düzüm bölüminiň baştutany Markwart fon Pentsi kabul etdi.


26.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýäniň “Renaissanсe Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 26-njy oktýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň “Renaissanсe Holding” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.


26.10.2016 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny yglan etmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti “ARETI” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýanyň “ARETI” kompaniýasynyň ýobaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti “Polimeks” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belli “Polimeks” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjany kabul etdi.


25.10.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti HHR-iň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sun Weýduny kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter