Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde sözlän sözi

Häzirki döwürde biziň Garaşsyz, Bitarap döwletimiz sebitde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün edýän esasy ýurtlaryň biridir. Dünýäde güýçli hem-de ýokary depginler bilen ösýän ykdysadyýeti we daşary ýurt maýa goýumlary üçin özüne çekiji abraýly hem-de hormatlanýan döwletdir.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatik düzümiň wekilleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň Täze ýylyň öň ýanyndaky däp bolan giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, ýurdumyzyň beýleki döwletlerdäki diplomatik hem-de konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň redaktorlary we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary çagyryldy. Mejlisde Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň daşary we içeri syýasatynyň möhüm meselelerine seredildi.


20.12.2018 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Çary Geldiýewiç Nyýazow Türkmenistanyň Halkara sergiler býurosynyň ýanyndaky wekili wezipesinden boşadyldy.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ç.G.Nyýazow hakynda

Çary Geldiýewiç Nyýazowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň (ÝUNESKO) ýanyndaky Türkmenistanyň ilçisi, Hemişelik wekili wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ş.D.Jumaýew hakynda

Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýewi, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hem-de Türkmenistanyň Horwatiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipelerinden boşatmaly.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Ş.D.Jumaýew hakynda

Şöhrat Durdykulyýewiç Jumaýewi Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.A.Annaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.A.Annaýew hakynda

Annamämmet Akmämmedowiç Annaýewi Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.N.Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.


20.12.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.N.Aýazow hakynda

Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowy Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter