Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

Türkmen-russiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň strategiýasy tassyklanyldy

opublikovano 16.08.2018

Özara gatnaşyklaryň köpýyllyk tejribesine daýanyp, Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüşiň ählumumy maksatlaryna ýetmek ugrunda strategik häsiýete eýe bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň parahatçylyk döredijilikli binýatlaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, özara peýdaly gatnaşyklaryň ösdürilmegine taýýardyklaryny tassyklaýarlar.

Russiýanyň Baştutany belent mertebeli myhmany mähirli garşylap, türkmen kärdeşine Soçi şäherine gelip görmek baradaky çakylygy kabul edendigi hem-de türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň ýagdaýy we...

 
 
 

Copyright 2012-2018 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter