Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

2017-nji ýylyň oktýabry: daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen

opublikovano 09.11.2017

Ýurdumyzyň öz baş baýramyny—Garaşsyzlyk gününi bellän geçen aýy däp boýunça jemgyýetçilik-syýasy hem-de işewürlik işjeňliginiň ýokary derejesi bilen tapawutlandy, bu, esasan-da, halkara gatnaşyklary ulgamynda äşgär duýuldy, muňa geçirilen köpsanly we köptaraply çäreler hem şaýatlyk edýär. Bu çäreler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän “açyk gapylar” syýasatynyň çäklerinde guraldy.

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri oktýabr aýynyň başynyň köpöwüşginli wakasy boldy. Bu çäre iki ýurduň Medeniýet ministrlikleri tarapyndan guraldy...

 
 

Copyright 2012-2017 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter