Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi | TDH
 

TESWIRLEMELER

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda wekilçiligi giňelýär

opublikovano 25.04.2017

BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň (EKOSOS) 19-njy aprelde geçirilen mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň birbada ikisine - 2018-2020-njy ýyllar üçin BMG-niň Çagalar gaznasynyň (UNICEF) Ýerine ýetiriji geňeşine hem-de 2018-2022-nji ýyllar üçin Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanyldy.

Bu waka Bitarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki abraýynyň barha artýandygyna, onuň oňyn daşary syýasat ugrunyň giň goldawa mynasyp bolýandygyna şaýatlyk edýär. Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiki esasda hyzmatdaşlyk etmek bu syýasatyň esasy ...

 
 

Copyright 2012-2017 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter