Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Permana gol çekdi | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda Permana gol çekdi

 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen:

Atamyrat Gurbandurdyýewiç Rejepalyýew Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Agageldi Meretdurdyýewiç Gyşykow Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

Röwşen Sapargulyýewiç Hydyrow Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Şöhrat Muhammetmyradowiç Goçmyradow Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy;

Bagtyýar Atamyradowiç Bäşekow Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Döwletgeldi Seýidowiç Babaýew Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Annageldi Orazberdiýewiç Ýazmyradow Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Hojageldi Hojageldiýew Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

Kakamyrat Begençmyradowiç Kürtow Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Meretdurdy Isgenderowiç Gurbanow Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň häkimi wezipesine bellenilip, Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

Bäşimdurdy Jumaýewiç Mämedow Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň häkimi wezipesine bellenildi;

Nurberdi Özbekowiç Çopanow Daşoguz welaýatynyň Daşoguz Şäheriniň häkimi wezipesine bellenilip, Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

* * *

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen:

Annaguly Gelenow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Orazgeldi Baýramdurdyýewiç Meredow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Merjen Gündogdyýewna Geldiýewa Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Begenç Baýramdurdyýew Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Maýagözel Annageldiýewna Ýollyýewa Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Nazarmyrat Geldimyradowiç Nazarmyradow Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Gurbanmyrat Çopanow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Gurbanmyrat Kakabaýewiç Meretdurdyýew Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Amanbibi Meretmuhammedowna Atanazarowa Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Dörtguly Hojaýew Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Bahargül Işanberdiýewna Atahanowa Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Gülşirin Durdymyradowna Gandymowa Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Bahargül Amanmyradowna Mämiýewa Balkan welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

Ýagşymämmet Şatlyýewiç Hojanazarow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Maksatmyrat Meretgulyýewiç Arazalyýew Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Serdar Sähetgulyýewiç Meredow Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Merdan Tirkeşowiç Atakeýew Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Gurbandurdy Baýramdurdyýew Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Erkin Ýaňybaýewiç Açylow Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Bibigözel Amanmuhammedowna Durdykowa Mary welaýatynyň Mary etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter