Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkiminiň orunbasary Aýdogdy Geldimämmedowiç Nurgeldiýewiň üstüne ýüklenildi.

* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nazarmyrat Geldimyradowiç Nazarmyradow Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter