Birža täzelikleri | TDH
Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan gelen telekeçiler poliropilen we polietilen satyn aldylar. Bulardan başga-da Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gazagystanyň, Maltanyň, Owganystanyň işewürleri tehniki kükürdi («Türkmenhimiýa» DK) satyn aldylar. Şeýle hem awtoulag, portlandsement, reňksiz list aýna, buýan köküniň ergini, ýorgan-düşek toplumlary, nah mata we ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Gonkong, Türkiýe, Serbiýa, Estoniýa, Özbegistan, Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 17 million 500 müň dollaryna golaý boldy.

Manat serişdelerine Russiýadan we Beýik Britaniýadan, Türkiýeden gelen işewürler umumy bahasy 546 müň manatlykdan gowrak bolan trikotaž önümlerini, nah ýüplügi, buýan kökünden çaý içgilerini satyn aldylar.

Türkiýäniň işewürler toparlarynyň wekilleri içerki bazar üçin bahasy ABŞ-nyň 159 müň dollaryna golaý bolan awtomobil benzinini, ýurdumyzyň telekeçileri bolsa bahasy 1 million 365 müň manada deň bolan nebit bitumyny (TNGIZT-iň önümi) satyn aldylar.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter