YHG-nyň Baş sekretary döwlet Baştutanyny Halkara Nowruz baýramy bilen gutlady | TDH
Syýasat habarlary

YHG-nyň Baş sekretary döwlet Baştutanyny Halkara Nowruz baýramy bilen gutlady

 

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Ajaýyp Nowruz baýramy mynasybetli Siziň Alyhezretiňize mähirli gutlaglarymy we arzuwlarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr.

Nowruzyň baýram edilmeginde hem şöhlelenýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň halklarynyň medeni umumylygy durnukly ösüş we rowaçlyk gazanmak maksatlarynda sebit hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine ýardam berýär.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk we üstünlik, Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan beýläk-de öňegidişlik we gülläp ösüş arzuw edýärin.

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň.

Hadi Soleýmanpur,
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter