Resmi habarlar | TDH
Syýasat habarlary

Resmi habarlar

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Hojageldi Hojageldiýew Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň häkiminiň orunbasary Kerim Kakalyýewiç Kiçiýewiň üstüne ýüklenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Welmyrat Ýagşymyradowiç Saparmyradow Daşoguz welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenip, ol Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter