Türkmenistandan ynsanperwer kömegi hökmünde ugradylan ýük Owganystana ýetirildi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistandan ynsanperwer kömegi hökmünde ugradylan ýük Owganystana ýetirildi

 

Ýurdumyzda öndürilen azyk önümleri Türkmenistandan ugradylan ynsanperwer kömegi hökmünde Owganystan Yslam Respublikasyna ýetirildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti mukaddes Oraza aýynyň gelmegi mynasybetli Owganystan Yslam Respublikasyna ynsanperwer kömegi hökmünde ýük ugratmak barada Buýruga gol çekdi.

Owganystanyň Farýap welaýatynyň dolandyryş edarasynyň baştutany we bu sebitiň wekilleri türkmen halkynyň adyndan iberilen kömegi hoşallyk bilen kabul etdiler hem-de Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa hemmetaraplaýyn goldawy üçin ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bu kömegiň Türkmenistanyň parahatçylyk we ynsanperwerlik ýörelgelerine üýtgewsiz eýerýändiginiň subutnamasydygy nygtaldy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter