“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni ýatyryldy | TDH
Ykdysadyýet

“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni ýatyryldy

 

Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen “Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserni ýatyryldy.

Türkmenistanyň Hökümetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Türkmengaz” döwlet konserni işini bes eden düzümiň oruntutary hökmünde kesgitlenildi.
“Türkmengaz” döwlet konsernine Adalat ministrligi bilen bilelikde milli kanunçylygymyza bu Permandan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter