Türkmenistan halk hojalygy üçin KAMAZ awtoulaglarynyň 250-sini satyn alar | TDH
Ykdysadyýet

Türkmenistan halk hojalygy üçin KAMAZ awtoulaglarynyň 250-sini satyn alar

 

Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi ýük göterijiligi 20 tonna bolan “KAMAZ-6520” kysymly awtoulaglaryň 250 –sini satyn almagy meýilleşdirilýär. Degişli kararyň taslamasyny taýýarlamak barada mejlisde wise-premýer B.Annameredow hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, köpugurly ulag-aragatnaşyk düzüminiň ösdürilmeginiň ýurdumyzyň ykdysady, maýa goýum, üstaşyr we serişde mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň şerti bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasy bilen alnyp barylýan döwletara gatnaşyklarynyň çäklerinde Tatarystan Respublikasy bilen üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň okgunly we netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, degişli Karara gol çekdi.

 
 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter