Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Laos Halk-Demokratik Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Täjigistan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Özbegistan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Gazagystan Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden

Türkmenistanyň Prezidentine Türkiýe Respublikasynyň Prezidentinden


20.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan

Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan


19.03.2017 | Halkara pul gaznasy Türkmenistanyň ykdysady geljegine oňyn baha berdi

Şu ýylyň 6-17-nji marty aralygynda Aşgabatda bolan jenap Martin Sommeriň ýolbaşçylygyndaky HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň jemleri Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenmeginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Dünýäniň bu esasy maliýe guramasynyň wekilleri türkmen paýtagtynda bolmagynyň çäklerinde ýurdumyzyň käbir ministrliklerinde we edaralarynda, banklarynda, Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyklary geçirdiler.


19.03.2017 | Türkmen gyzlary jiu-jitsu boýunça Afinyda geçen dünýä çempionatynyň baýrak eýeleri boldular

Şu gün Gresiýanyň paýtagtynda ýetginjekleriň arasynda jiu-jitsu boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Şonda türkmen türgenleri oňat netije görkezip, dört medal—altyn, kümüş we iki bürünç medal gazandylar. Olar bu üstünliklere “ne-waza” görnüşinde (ýapon söweş sungatynyň göreş görnüşi) mynasyp boldy.


19.03.2017 | Türkmen ykdysadyýetiniň täze pudagy – dag magdan senagaty

Türkmenistanda ilkinji hem-de Merkezi Aziýanyň çäklerinde iri himiýa kombinatynyň işe girizilmegi milli ykdysadyýetimizde täze pudagyň – bu ulgamda ylmyň we tehnologiýalaryň iň öňdebaryjy gazananlaryny ulanmak bilen dag-magdan senagatynyň döredilmegini alamatlandyrýar. Munuň özi bolsa ýurdumyzy ösen senagatly döwlete öwürmegiň ýolunda nobatdaky ädim boldy. 

Copyright 2012-2021 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter