Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna iş sapary başlandy
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasyna iş sapary başlandy
Çap edildi 02.03.2023
1958

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna bardy.

Döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň Sammitine gatnaşar.

Azerbaýjan Respublikasynyň ýolbaşçylygynda geçiriljek Sammitiň dowamynda, COVID-19 pandemiýasynyň netijelerini ýeňip geçmek nukdaýnazaryndan hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek ýaly möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşylar.

Şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen ikitaraplaýyn duşuşygy geçirmek meýilleşdirilýär. Ýokary derejeli duşuşygyň dowamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmegiň meseleleri boýunça pikir alşarlar.

Soňky habarlar
25.06
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara
25.06
Türkmenistanyň Prezidenti Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady
24.06
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
24.06
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
24.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumynyň işi bilen tanyşdy
24.06
Milli parlamentiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär
24.06
«Medeniýet hepdeligi — 2024»: üçünji gün
23.06
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
23.06
Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär
22.06
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
top-arrow